Inicjatywa ustawodawcza – komu przysługuje?

10 października 2017 Wyłącz przez Urszula
www.tokyo.net.pl

Każda ustawa uchwalana jest w procesie ustawodawczym. Proces ten, zwany także legislacyjnym rozpoczyna się w momencie wniesienia projektu ustawy do laski marszałkowskiej. Kto ma prawo inicjatywy ustawodawczej? Prezydent, rząd, Senat – cała izba oraz komisje sejmowe albo grupa co najmniej 15 posłów.

Ponadto pisemny projekt ustawy, który miałby przykładowo dotyczyć spraw przez polskie prawo jeszcze nieuregulowanych mogą złożyć w Kancelarii Sejmu RP obywatele. Polska konstytucja stanowi, że pod takim projektem musi podpisać się nie mniej niż 100000 obywateli. Warunkiem jest to, że muszą mieć oni prawo wybierania do Sejmu.

Chcąc skorzystać z przysługującego prawa inicjatywy ustawodawczej należy pamiętać, że tylko rząd może przedstawić projekt ustawy budżetowej. Rada Ministrów ma też prawo wniesienia tzw. pilnych projektów ustaw, które zawsze są rozpatrywane w pierwszej kolejności, przed innymi projektami.

Dzięki takim konstytucyjnym zapisom rząd może sprawnie regulować sprawy ważkie dla państwa, a także nowelizować ustawy.

Rozwód Gorzów https://wroblewski-adwokat.pl/category/rozwod/ Adwokat Paweł Wróblewski kancelaria notarialna