Podatek od spadków i darowizn

13 października 2017 Wyłącz przez Urszula

Podatek od spadków i darowizn jest rodzajem podatku bezpośredniego. Podatek ten jest także podatkiem samorządowym i naliczanym od przyrostu majątku.

Opodatkowaniu temu podlegają rzeczy, które zostały nabyte na terytorium Polski w spadku lub jako darowizna, ale nie tylko. Jeżeli natomiast chodzi o podatników tego podatku, to są nimi osoby fizyczne, które np.

odziedziczyly rzeczy w spadku lub w formie darowizny. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie rzeczy pozyskane w ten sposób będą podlegały opodatkowaniu.

Z podatku od spadków i darowizn są zwolnione np. środki z pracowniczych programów emerytalnych.

Także środki zebrane na indywidualnym koncie emerytalnym lub zgromadzone na otwartym funduszu emerytalnym, które zostały nabyte w spadku, nie będą podlegały opodatkowaniu. Od podatku zwolnione są także nabyte darowiźnie lub spadku prawa pokrewne oraz znaki towarowe.

Podstawą opodatkowania w podatku od spadków i darowizn jest wartość nabytego mająku, już po odciągnięciu wszelkich długów.

świadczenie bhp gliwice