whiskey-river

Witryna z artykułami

Wysokość akcyzy na poszczególne produkty

Podatek akcyzowy jest różny w zależności od akcyzowanego produktu. Inaczej zatem wyglądają wysokości akcyzy dla alkoholi i napojów alkoholowych, inaczej dla wyrobów tytoniowych, a jeszcze inaczej dla samochodów osobowych. W odniesieniu do alkoholi najwyższa akcyza jest nałożona na alkohol etylowy – wynosi ona 5704 zł na jeden hektolitr gotowego alkoholu.

Wcześniej stawka ta była niższa i wynosiła 4960 zł. Akcyza na piwo wynosi 7,79 zł na hektolitra tego alkoholu, na wino 158 zł od hektolitra, natomiast akcyza dla wyrobów pośrednich jest równa 318 zł. W odniesieniu do wyrobów tytoniowych wielkość akcyzy wynosi 206 zł dla papierosów, 141 zł dla tytoniu.

Akcyza jest najwyższa dla cygar i cygaretek, dla których to wynosi 280 zł. Z przypadku wszystkich tych wyrobów wysokość akcyzy jest ustalana dla 1000 sztuk produktu. Jeżeli natomiast chodzi o samochody osobowe, to akcyza dla nich wynosi 18,6% podstawy opodatkowania – tak jest w sytuacji, gdy silnik jest większy niż 2000 centymetrów sześciennych.

W innych przypadkach akcyza to 3,1% podstawy opodatkowania.

https://adwokat-moszczynska.pl/ zmianawarty