whiskey-river

Witryna z artykułami

Składki ubezpieczenia na życie a wiek

Ubezpieczenie na życie może być bardzo przydatne w przypadku przykrych zdarzeń losowych. Zdarza się, że nagle zachorujesz choć wcale nie spodziewałeś się, że jesteś w grupie ryzyka zapadnięcia na ciężką chorobę. Możliwy jest również wypadek, pobicie czy kontuzja podczas uprawiania sportu. Najbardziej tragiczne scenariusze tego rodzaju kończą się śmiercią… Co to wszystko znaczy z punktu widzenia ubezpieczeń? Przede wszystkim warto się ubezpieczać, bo w razie niespodziewanego leczenia czy rehabilitacji będziesz mógł pokryć koszty rekonwalescencji dzięki pieniądzom wypłaconym przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Z kolei w przypadku śmierci ubezpieczonego, wskazana bliska mu osoba otrzyma kwotę, która pozwoli na zorganizowanie godnego pochówku, a także pokrycie kosztów życia przez kilka miesięcy. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy odeszła osoba, która była jedynym żywicielem rodziny. Podobnie jak w przypadku innych polis ubezpieczeniowych, tak i ubezpieczenie na życie wymaga opłacenia składek, a te mogą mieć różną wysokość.

Ubezpieczyciele stosują cały szereg kryteriów, które pozwalają na oszacowanie prawdopodobieństwa wypłaty odszkodowania. Właśnie dlatego bardzo ważnym czynnikiem jest wiek osoby, która chce się ubezpieczyć. Osoby starsze muszą płacić wyższe składki, ponieważ ryzyko jest w ich przypadku wyższe. Ubezpieczyciele korzystają z tzw. tablic długości życia, które pokazują uśrednione dane dla kobiet i mężczyzn. Płeć również decyduje o wysokości składki. Mężczyźni muszą płacić więcej za ubezpieczenie.

DNB doradca podatkowy katowice