whiskey-river

Witryna z artykułami

Podatek rolny – kogo obowiązuje i ile wynosi?

Podatek rolny jest w polskim systemie prawnym szczegółowo regulowany przez Ustawę o podatku rolnym i istnieje od 1984 roku.

Podatkiem rolnym mogą zostać opodatkowane grunty rolne oraz budynki, jednak tylko te, które spełniają określone kryteria.

W kwestii gruntów i budynków opodatkować można bowiem tylko te, które istnieją w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

Kto może być podatnikiem? Zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, a także jednostka organizacyjna – także spółki.

Mogą to być zatem posiadacze gruntów, właściciele gruntów czy wieczyści użytkownicy gruntów.

Z opodatkowania podatkiem rolnym jest natomiast zwolniony Skarb Państwa oraz gminy.

W podatku rolnym podstawę opodatkowania oblicza się na podstawie liczby posiadanych hektarów.

Pod uwagę bierze się także klasy oraz rodzaj gruntów rolnych.

Podatek rolny zaczyna obowiązywać podatnika od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym podatnik zaczął spełniać wymogi określone w ustawie.

bhp gliwice www.led-poland.com