Zwykła większość głosów

27 sierpnia 2017 Wyłącz przez Urszula

Poseł, który zasiada w Sejmie ma obowiązek uczestniczenia w głosowaniu. Głosowanie jest ważne jeśli jest kworum, czyli na sali obrad jest ponad połowa ustawowej liczby posłów, a więc w ławach sejmowych w czasie głosowania musi zasiadać co najmniej 230 posłów.

Jeśli poseł nie zagłosuje „za”, „przeciw” ani nie wstrzyma się od głosu, wówczas nie jest doliczany do owej wymaganej liczby głosujących posłów. W zależności od rangi podejmowanych decyzji przez Sejm można wyróżnić różne większości.

Najczęściej jest to zwykła większość głosów. Ta większością jest wymagana, by Sejm przyjął ustawę lub uchwałę – o ile Konstytucja RP lub regulamin Sejmu nie stanowią odmiennie.

Zwykła większość głosów polega na tym, że głosów „za” jest więcej aniżeli głosów „przeciw”. Jeśli zdarzy się tak, że równa ilość posłów zagłosuje „za” ustawą i „przeciw” ustawie, wtedy ten akt prawny nie zostaje przyjęty.

Gdyby zaś 229 posłów wstrzymało się od głosu, a tylko jeden poseł był „za” i żaden „przeciw” wtedy ustawa zostałaby uchwalona.

kancelaria prawna www.wojciecholejniczak.pl