whiskey-river

Witryna z artykułami

Zanim złożysz reklamację

Jednym z podstawowych uprawnień konsumenta jest prawo do reklamacji zakupionego towaru. By w pełni wykorzystywać przysługujące nam uprawnienia, warto rozeznać się w temacie. Ogólna wiedza dotycząca zasad reklamacji pozwoli uniknąć błędów. Przy kupnie towaru możemy otrzymać jego gwarancję.

Nie jest to jednak jedyny dokument, który uprawnia do składania reklamacji. Konsument może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Gwarancja często okazuje się mniej korzystnym dla konsumenta wyborem, dlatego warto przyjrzeć się ustawie. Uprawnienia, które przewiduje ustawa są niezmienne, natomiast te zawarte w gwarancji często ulegają modyfikacjom.

Istotnym aspektem jest czas oczekiwania na odpowiedź sprzedawcy. Powinien on ustosunkować się do żądania konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Jeżeli klient nie otrzyma żadnej odpowiedzi, reklamację uznaje się za uwzględnioną. Należy pamiętać, by na składanej reklamacji uwzględnić datę zgłoszenia.

https://netman.pl/30-telefony-poleasingowe https://outsale.pl/kobiety/obuwie/japonki