whiskey-river

Witryna z artykułami

Telefoniczny marketing bezpośredni

Przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie informacji handlowych w formie elektronicznej wymaga zgody konsumenta. Taka informacja jest już powszechnie znana, ale klienci często nie zdają sobie sprawy, jakie prawa obowiązują przy telefonicznym marketingu bezpośrednim.

Marketing bezpośredni za pomocą telefonu podlega pewnym ograniczeniom. Nie można używać telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonu, do przekazywania informacji handlowych bez zgody abonenta.

Klient musi najpierw wyrazić zgodę na telefoniczny marketing bezpośredni. Mówi o tym art.

172 prawa telekomunikacyjnego, który zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik końcowy wyraził wcześniej zgodę. W przeciwnym razie, sprzedawca naraża się na odpowiedzialność administracyjną i odszkodowawczą.

Brak zgody klienta może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej od 3% do 10% uzyskanych przychodów w poprzednim roku kalendarzowym.

https://www.e-bielizna.pl/bielizna-modelujaca/halki-modelujace/