whiskey-river

Witryna z artykułami

Skomplikowany proces ustawodawczy?

Dobry adwokat Agnieszka Moszczyńska

Zanim ustawa zostanie uchwalona, a w konsekwencji będzie prawnie regulowała określoną sferę życia, jej projekt musi przejść pomyślnie wszystkie stadia procesu ustawodawczego. Cały proces ropoczyna inicjatywa ustawodawcza- wnioskodawca przedkłada projekt ustawy Marszałkowi Sejmu. Następnie projekt rozważany jest w trzech czytaniach na posiedzeniach Sejmu i komisji sejmowych. Warto zaznaczyć, że kiedyś obowiązywała reguła, że projekt ustawy był odczytywany na sali obrad.

Uchwalona przez Sejm ustawa trafia do Senatu, jeśli Senat przegłosuje jakiekolwiek poprawki, wówczas ustawa ponownie wraca do Sejmu, który musi poprawki przyjąć lub odrzucić. Proces ustawodawczy kończy się wraz z podpisaniem ustawy przez prezydenta. Zanim jednak głowa państwa zdecyduje sygnować ustawę może przekazać ją do Trybunału Konstytucyjnego, by ten sprawdził czy ustawa jest zgodna z konstytucyjnymi przepisami. Należy podkreślić, że od przedstawionego pokrótce schematu procesu ustawodawczego istnieją liczne wyjątki – przykładowo w przypadku uchwalania ustaw pilnych, projektów ustawy budżetowej czy projektów ustaw zmieniających przepisy Konstytucji.

notariusz poznań cennik www.nachwasty.com.pl